filler10x10
filler10x10
filler10x10
filler10x10
filler10x10
filler10x10
filler10x10
filler10x10

Algemene informatie

De Bergse Brök Jeug (BBJ) houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor jeugd- en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar, plus incidenteel voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op een stukje ontspanning en socializing. Echter daar waar de mogelijkheden zich voordoen zullen we hogere doelen zeker niet uit de weg gaan. Momenteel maken we onderscheid in de volgende activiteiten:

Maar liefst 24 medewerkers verzorgen de activiteiten voor ruim 100 kinderen.

BBJberg en hun gastheer en gastvrouw van het MFC Berg aan de Maas

Onze gastheer en gastvrouw

Het werd de hoogste tijd dat we ze opnemen in de Hall of Fame van de BBJ. Onze gastheer Funs en zijn lieftallige echtgenote Nicole. Als wij iets te doen hebben staan ze steeds voor ons klaar en dat mag toch ook wel eens gezegd worden. Funs en Nicole bedankt!

Contributie

Helaas kunnen we al onze activiteiten niet allemaal gratis doen, maar we komen wel dicht in de buurt! Lees hieronder wat de kosten zijn en hoe u deze kunt voldoen.

De contributie groep 5 en 6 bedraagt € 20,– per jaar.
Contributie groep 7 en 8: € 20,– per jaar.
Contributie jeugdtoneel: € 40,– per jaar.
Contributie tienertoneel: € 40,– per jaar.
Contributie tienergroep: € 30,– per jaar.

De contributie kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL78RABO0.1059.00.729 t.n.v. ‘St. Comité Jeugdwerk’ onder vermelding van ‘contributie’, de naam en de groep van uw kind.

Voor alle duidelijkheid: het BBJ-seizoen loopt gelijk met het schooljaar.

Overig

  • De deuren gaan 5 minuten voor aanvang open.
  • Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig is (dit geldt niet voor de Tienergroep als ze in het Tienerhonk blijven). Wordt iemand gemist, dan wordt het thuisfront gebeld. Ook bij tussentijds vertrek wordt het thuisfront ingelicht. Meldt uw kind tijdig af. Dat voorkomt onnodig wachten en bellen met het thuisfront! Afmelden kan bij de desbetreffende contactpersonen.
  • Tijdens de activiteiten is de buitendeur gesloten.
  • Ook bij vertrek houdt de leiding toezicht. Voor kinderen die nog niet alleen naar huis mogen wordt gekeken of ze onder begeleiding naar huis gaan.
  • De leiding heeft met iedere groep gedragsregels afgesproken over hoe we met elkaar omgaan.
  • De vakantie van de BBJ loopt in principe gelijk met die van de basisschool. Mocht hiervan worden afgeweken, dan krijgt u dat tijdig te horen.

Betreffende deze site

Kom je op deze site een foto/video van jezelf of van je zoon/dochter tegen die je er niet op wilt hebben? Stuur ons dan een duidelijk berichtje (via “Contact” op deze site) en wij zorgen ervoor dat de betreffende foto/video zo snel mogelijk van de site wordt verwijderd. Opgaaf van redenen is niet noodzakelijk!